Δείκτης μπαταρίας

Ο δείκτης μπαταρίας δείχνει το επίπεδο φόρτισης σε ποσοστό και την υπολογιζόμενη αυτονομία του αυτοκινήτου σας.
Δείκτης μπαταρίας

Ο δείκτης μπαταρίας εμφανίζεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού συνεχώς. Το χρώμα του εικονιδίου της μπαταρίας αλλάζει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης που απομένει στην μπαταρία.

Υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας

Το ποσοστό της μπαταρίας επισημαίνει το επίπεδο φόρτισης που απομένει στην μπαταρία του αυτοκινήτου σας. Η εκτιμώμενη αυτονομία σας πληροφορεί για την απόσταση που μπορείτε να διανύσετε με το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

 Σημείωση

Ο τρόπος οδήγησης και εξωτερικοί παράγοντες, όπως εξωτερικές θερμοκρασίες και οδήγηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλές ταχύτητες, μπορούν να έχουν διαφορετικές επιδράσεις στην υπολογιζόμενη αυτονομία της μπαταρίας.

Σχετικά έγγραφα