Ασφάλεια

Γνωρίστε τα συστήματα προστασίας από συγκρούσεις του αυτοκινήτου σας, όπως οι αερόσακοι και οι ζώνες ασφαλείας, και τι απαιτείται για την ασφαλή χρήση τους.

Στην ενότητα ασφάλειας περιγράφονται τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί, για να μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού σε περίπτωση σύγκρουσης. Περιλαμβάνουν ζώνες ασφάλειας, αερόσακους, παιδικά καθίσματα ασφαλείας και άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν να σωθούν ζωές, όταν χρησιμοποιούνται σωστά.

Το αυτοκίνητό σας έχει σχεδιαστεί να προάγει και να παρέχει συνθήκες ασφαλούς χρήσης. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας δεν υποκαθιστούν ποτέ την ανάγκη για τις πρακτικές ασφαλούς χρήσης. Αυτό ισχύει για χαρακτηριστικά που σχετίζονται απευθείας με την ασφάλεια αλλά και με το υπόλοιπο αυτοκίνητό σας. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του αυτοκινήτου με ασφάλεια.

 Προειδοποίηση

Συνέργεια ασφάλειας

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται προκειμένου να αυξήσουν την ασφάλεια όλων των επιβατών του αυτοκινήτου. Κανένα χαρακτηριστικό δεν υποκαθιστά την ανάγκη για κάποιο άλλο, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Για παράδειγμα, η παρουσία αερόσακων σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την ανάγκη να φοράτε ζώνη ασφαλείας.

Προειδοποίηση SRS

Αισθητήρες στο αυτοκίνητο μπορούν να ανιχνεύσουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους αερόσακους ή το οποίο σχετίζεται με συστήματα ασφαλείας Στην περιοχή πληροφοριών της οθόνης οδηγού θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική λυχνία, για να σας ειδοποιήσει αν εντοπιστούν βλάβες.

Προειδοποίηση βλάβης αερόσακου
Προειδοποιητική λυχνία SRS

Αν εμφανιστεί η προειδοποιητική λυχνία SRS, επικοινωνήστε αμέσως με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Έλεγχοι εκκίνησης

Πολλά συστήματα ασφαλείας αποτελούν μέρος του ελέγχου εκκίνησης του αυτοκινήτου. Αντιμετωπίστε τυχόν βλάβες που υποδεικνύονται.

Θέματα σχετικά με την ασφάλεια

Ορισμένες λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού σχετίζονται με την ασφάλεια. Αντί να σας προστατεύουν στην περίπτωση ατυχήματος, έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν πρωτίστως τα ατυχήματα. Για ασφαλέστερες μετακινήσεις, εξοικειωθείτε με αυτές τις λειτουργίες επίσης.