Κατάσταση αυτοκινήτου

Η προβολή κατάστασης αυτοκινήτου στην οθόνη είναι ένα χρήσιμο βοήθημα για την παρακολούθηση της κατάστασης του αυτοκινήτου. Σε αυτήν το αυτοκίνητο σας εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τυχόν προβλήματα που ανιχνεύθηκαν.

Η προβολή κατάστασης αυτοκινήτου δείχνει μια οπτική επισκόπηση του αυτοκινήτου σας και παραθέτει τυχόν προβλήματα που ανιχνεύθηκαν. Το προβλήματα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα. Ένα μικρό πρόβλημα ενδέχεται να είναι κάτι που μπορείτε να λύσετε μόνοι σας, όπως να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων. Ένα κρίσιμο πρόβλημα ενδέχεται να απαιτεί μετάβαση σε συνεργείο, προτού να μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο ξανά με ασφάλεια. Συνιστάται να αντιμετωπίζετε τα προβλήματα μόλις εμφανίζονται, ιδιαιτέρως αν δεν είναι μικρό.

 Σημαντικό

Το αυτοκίνητο δεν έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει και να αναγνωρίσει όλους τους τύπους προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Συνεπώς είναι σημαντικό να επιθεωρείτε τακτικά την κατάσταση του αυτοκινήτου και να αντιμετωπίζετε όποιες ανάγκες σέρβις ή συντήρησης εντοπίσετε. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για καθοδήγηση, αν δεν είστε βέβαιοι για τη σοβαρότητα ενός προβλήματος, ανεξάρτητα από το αν υποδεικνύεται από το αυτοκίνητο ή όχι.

Για να ανοίξετε την προβολή κατάστασης αυτοκινήτου, πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην Car status.