Θύρα διαγνωστικών στο αυτοκίνητο

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει μια θύρα διαγνωστικών που επιτρέπει σε ένα συνεργείο να συνδεθεί στο αυτοκίνητο και να επικοινωνήσει με τα συστήματά του. Μη συνδέετε εξοπλισμό που δεν είναι εγκεκριμένος από τη Volvo.

Η θύρα διαγνωστικών είναι τύπου OBDII.

Η θύρα διαγνωστικών βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ταμπλό, κοντά στον μοχλό απασφάλισης του καπό κινητήρα.

Ακατάλληλη χρήση της θύρας διαγνωστικών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα συστήματα και το λογισμικό του αυτοκινήτου. Αυτό περιλαμβάνει σύνδεση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού1 και εγκατάσταση λογισμικού ή εργαλείων διαγνωστικού ελέγχου.

 Σημείωση

Η Volvo δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση σύνδεσης μη εγκεκριμένου εξοπλισμού στην ενσωματωμένη θύρα διαγνωστικών. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.
  1. 1 Εξοπλισμός μη εγκεκριμένος από τη Volvo.