Θερμαντήρες

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία που προτιμάτε στο αυτοκίνητό σας, το σύστημα θέρμανσης μπορεί να συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ευχάριστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας τροφοδοτείται από την μπαταρία έλξης του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της μπαταρίας και για τη θέρμανση του χώρου επιβατών στη διάρκεια του προκλιματισμού.

Αν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας έλξης είναι πολύ χαμηλό, η θέρμανση απενεργοποιείται.

Αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας λειτουργεί κυρίως ως παράγοντας αύξησης της αυτονομίας. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η αντλία θερμότητας συμβάλλει στη θέρμανση του χώρου επιβατών, ενώ χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τον ηλεκτρικό θερμαντήρα, ώστε η ισχύς της μπαταρίας να είναι διαθέσιμη για περισσότερη ώρα. Η αντλία θερμότητας λειτουργεί τόσο κατά τον προκλιματισμό όσο και κατά την οδήγηση. Βοηθά επίσης να διατηρηθεί η μπαταρία έλξης στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία βελτιώνει την απόδοση.