Κλαταρισμένο ελαστικό

Σε περίπτωση διάτρησης ελαστικού, υπάρχουν διάφορες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να συνεχίσετε να οδηγείτε με ασφάλεια, ιδίως αν αυτό συμβεί ενώ οδηγείτε.

Αν το κλατάρισμα συμβεί ενώ οδηγείτε, είναι σημαντικό να σκεφτείτε πρώτα την ασφάλεια. Ανάψτε τα αλάρμ και, αν είναι δυνατό, απομακρύνετε το αυτοκίνητο από τον άμεσο κίνδυνο. Αν είναι απαραίτητο, καλέστε την οδική βοήθεια.

 Προειδοποίηση

  • Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού. Δεν είναι ασφαλές και θα προκληθεί ζημιά στο αυτοκίνητο.
  • Αν είναι δυνατό, βγείτε από το αυτοκίνητό σας από την πλευρά με τη λιγότερη κίνηση ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ατυχήματος.
  • Τοποθετήστε ένα προειδοποιητικό τρίγωνο ώστε να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς αρκετά πριν πλησιάσουν το αυτοκίνητό σας. Μην ξεχάσετε πρώτα να φορέσετε ένα ανακλαστικό γιλέκο, αν έχετε.

 Υποδειξη

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού, φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες του πριν το χρησιμοποιήσετε.

Σχετικά έγγραφα

Περισσότερα σε αυτό το θέμα