Προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας μπορούν να παρέχονται, για να βοηθούν στην αποτροπή υπερβολικής ταχύτητας.

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας παρέχονται, όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας. Οι προειδοποιήσεις εμφανίζονται οπτικά στην περιοχή πληροφοριών οδηγού και ως ηχητικές ειδοποιήσεις.

Οι ηχητικές ειδοποιήσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν προσωρινά για τη διάρκεια της τρέχουσας διαδρομής.

Συνθήκες και περιορισμοί

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας χρησιμοποιούν πληροφορίες οδικής σήμανσης, για να παρακολουθούν το όριο ταχύτητας. Αν δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για κάποιον λόγο, δεν μπορεί να παρέχεται προειδοποίηση.

 Σημαντικό

Ευθύνη του οδηγού

Οι προειδοποιήσεις ορίου ταχύτητας είναι συμπληρώματα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν, ούτε υποκαθιστούν την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση. Είναι ευθύνη του οδηγού να τηρεί και να διατηρεί μια νόμιμη και ασφαλή ταχύτητα.