Ασφάλεια των παιδιών

Πολλά χαρακτηριστικά στο αυτοκίνητο στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στερέωσης για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας και των παιδικών ασφαλειών.
Κάτοψη του εσωτερικού του αυτοκινήτου

Τα παιδιά στο αυτοκίνητο πρέπει πάντοτε να είναι καθισμένα με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Τηρήστε τις συστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο καθώς επίσης και τους τοπικούς κανονισμούς και τις συστάσεις που ισχύουν για εσάς.

 Προειδοποίηση

Καθισμένα με ασφάλεια

  • Τα παιδιά πρέπει να είναι καθισμένα με ασφάλεια σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας ή με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθός τους. Ποτέ μην αφήνετε ένα παιδί να κάθεται στα πόδια άλλου επιβάτη ή σε θέση που δεν προορίζεται για επιβάτες.
  • Οι άλλοι επιβάτες στο αυτοκίνητο θα πρέπει να κάθονται σωστά και να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας σωστά. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη σοβαρού τραυματισμού παιδιών στο αυτοκίνητο σε καταστάσεις που κυμαίνονται από απότομο φρενάρισμα ως σφοδρές συγκρούσεις.

Υπό επίβλεψη

  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο. Τα παιδιά ενδέχεται να εκτεθούν σε δυνητικά επιβλαβείς θερμοκρασίες σε ζεστές ή κρύες ημέρες ή ενδέχεται να κλειδωθούν μέσα.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο ή να παίζουν με οποιαδήποτε από τα χειριστήρια του αυτοκινήτου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού του παιδιού ή ακούσιας ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των λειτουργιών του αυτοκινήτου.