Σημεία στερέωσης ISOFIX

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με σημεία στερέωσης ISOFIX που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ασφαλίσετε παιδικά καθίσματα ασφαλείας σε ένα πίσω κάθισμα. Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX, αυτά τα σημεία στερέωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλιση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας στο κάθισμα συνοδηγού.

Τα σημεία στερέωσης ISOFIX μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους πρόσδεσης για τη στερέωση των παιδικών καθισμάτων i-Size και ISOFIX. Αυτά τα σημεία στερέωσης αποτελούν μέρος ενός διεθνούς προτύπου για παιδικά καθίσματα ασφαλείας.

Παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX
Παιδικό κάθισμα ασφαλείας τοποθετημένο με χρήση των σημείων ISOFIX
Σημείο στερέωσης ISOFIX
Προσάρτηση σε σημείο στερέωσης ISOFIX

Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας που τοποθετούνται στα ακριανά πίσω καθίσματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία στερέωσης. Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας που τοποθετούνται στο κάθισμα συνοδηγού μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα σημεία στερέωσης, αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX.

 Σημείωση

Το ISOFIX είναι ένα διεθνές πρότυπο για τα σημεία στερέωσης των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας. Είναι επίσης γνωστό με άλλες ονομασίες όπως LATCH και LUAS.

Σημεία στερέωσης για τα πίσω καθίσματα

Θέσεις σημείων στερέωσης ISOFIX για τα πίσω καθίσματα

Τα σημεία στερέωσης ISOFIX για τα πίσω καθίσματα βρίσκονται πίσω από ένα κάλυμμα στο κάτω μέρος της πλάτης στα ακριανά πίσω καθίσματα. Το κάλυμμα πρέπει να ανοιχθεί για πρόσβαση στα σημεία στερέωσης πίσω από αυτό.

Τα σημεία στερέωσης που επισημαίνονται με το σύμβολο i-Size είναι εγκεκριμένα για παιδικά καθίσματα ασφαλείας i-Size.

Σύμβολο i-Size

 Σημείωση

Το ανοιγμένο κάλυμμα θα πρέπει να εφάπτεται οριζοντίως μεταξύ της έδρας του καθίσματος και ενός τοποθετημένου παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

Σημεία στερέωσης για το μπροστινό κάθισμα

Θέση σημείων στερέωσης ISOFIX για το μπροστινό κάθισμα

Με το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX 1, τα σημεία στερέωσης ISOFIX για το μπροστινό κάθισμα συνοδηγού βρίσκονται ανάμεσα στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού και την έδρα του καθίσματος.

 Σημείωση

Οδηγίες κατασκευαστή

Όταν χρησιμοποιείτε τα σημεία στερέωσης, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

  1. 1 Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.