Είδη φόρτισης

Μάθετε περισσότερα για τα διαφορετικά είδη φόρτισης του αυτοκινήτου σας και πώς να ενεργοποιήσετε τη φόρτιση για κάθε είδος.

 Προειδοποίηση

Εξαρτήματα φόρτισης και υψηλή τάση

  • Τα εξαρτήματα φόρτισης του αυτοκινήτου διαρρέονται από επικίνδυνη τάση και ρεύμα. Η μεταχείρισή τους πρέπει να γίνεται με προσοχή. Μην εκτελείτε ενέργειες που δεν περιγράφονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
  • Μην κάνετε τροποποιήσεις ή επισκευές στα εξαρτήματα φόρτισης. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για οποιεσδήποτε απαιτούμενες επισκευές ή σέρβις.
  • Η εγκατάσταση και οι επισκευές στον οικιακό εξοπλισμό φόρτισης1 πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
  • Ζημιά στα εξαρτήματα υψηλής τάσης του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας έλξης, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, φωτιά και σοβαρό τραυματισμό. Αν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς, όπως μετά από πλημμύρα, πυρκαγιά ή σύγκρουση, μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητο. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo το συντομότερο δυνατό. Αν είναι δυνατό, αφήστε το αυτοκίνητο σε εξωτερικό χώρο και μακριά από άλλα άτομα, κτίρια, ιδιοκτησίες και άλλα αντικείμενα που μπορεί να αναφλεγούν ή να επιτείνουν την εξάπλωση φωτιάς.

Αν έχετε βηματοδότη ή παρόμοια συσκευή

Η φόρτιση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του βηματοδότη σας. Οποιοσδήποτε με εμφυτευμένο βηματοδότη ή γεννήτρια παλμών αμφικοιλιακής βηματοδότησης χωρίς δυνατότητα απινίδωσης δεν θα πρέπει να επιχειρεί φόρτιση του αυτοκινήτου μόνος του. Ζητήστε από κάποιον άλλο να φορτίσει το αυτοκίνητό σας. Θα πρέπει επίσης να στέκεστε μακριά από τους φορτιστές και τα καλώδια φόρτισης όταν φορτίζετε το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Φόρτιση μπαταρίας 12 V

Το αυτοκίνητο διατηρεί την μπαταρία 12 V φορτισμένη, εφόσον η μπαταρία έλξης διαθέτει επαρκή φόρτιση.

Συμπυκνώματα στη διάρκεια της φόρτισης

Στη διάρκεια της φόρτισης κάτω από το αυτοκίνητο μπορεί να παρατηρήσετε συμπυκνώματα από το σύστημα ψύξης. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και προκαλείται από το γεγονός ότι η μπαταρία έλξης αρχίζει να κρυώνει.

Φόρτιση AC σε σταθμό φόρτισης ή από σημείο οικιακής φόρτισης

Σημεία φόρτισης AC είναι διαθέσιμα σε διάφορες τοποθεσίες φόρτισης, δημόσιες και ιδιωτικές. Ένα σημείο φόρτισης AC μπορεί να εγκατασταθεί στο σπίτι και αποτελεί τη συνιστώμενη πηγή τακτικής φόρτισης.

Φόρτιση AC με οικιακή πρίζα

Μπορείτε να φορτίζετε το αυτοκίνητό σας από μια κανονική οικιακή πρίζα. Αυτός ο τύπος φόρτισης είναι κατάλληλος μόνο για περιστασιακή φόρτιση και δεν συνιστάται για τακτική χρήση. Αν σκοπεύετε να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας από μια κανονική οικιακή πρίζα, υπάρχουν πρόσθετα βήματα που πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι η φόρτιση γίνεται με ασφάλεια.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε πρίζες ρεύματος με ορατή φθορά ή ζημιά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

 Σημαντικό

  • Το αυτοκίνητο πρέπει να φορτίζει μόνο από εγκεκριμένες, γειωμένες, οικιακές πρίζες.
  • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα φόρτισης, όταν φορτίζετε μέσω τυπικής οικιακής πρίζας. Ενδέχεται να ισχύουν όρια που επιβάλλονται στο πλαίσιο τοπικών και εθνικών συστάσεων φόρτισης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια της οικιακής πρίζας μπορεί να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη ένταση ρεύματος του καλωδίου φόρτισης, πριν αρχίσετε τη φόρτιση. Αν δεν είστε σίγουροι, η πρίζα πρέπει να ελεγχθεί από έμπειρο και πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
  • Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικής καταιγίδας ή αστραπών.

Ταχυφόρτιση DC

Η ταχυφόρτιση DC είναι διαθέσιμη σε ορισμένους σταθμούς φόρτισης. Αυτοί οι σταθμοί φόρτισης παρέχουν πολύ υψηλή ένταση ρεύματος, καθώς και συντομότερους χρόνους φόρτισης.

 Σημείωση

Οι σταθμοί φόρτισης που υποστηρίζουν ταχυφόρτιση συνήθως φέρουν την ένδειξη CCS ή Combo.

Καλώδια φόρτισης

Υπάρχουν διαφορετικά καλώδια φόρτισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν φορτίζετε το αυτοκίνητό σας. Τα καλώδια Mode 3 είναι τα τυπικά καλώδια που χρησιμοποιούνται κατά τη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες εκδόσεις του καλωδίου Mode 2. Τα καλώδια Mode 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λύση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η χρήση τους δεν συνιστάται για καθημερινή φόρτιση.

  1. 1 Συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εργασίας στο κέλυφος του ηλεκτρικού μετρητή ή του πίνακα σέρβις διανομής ισχύος.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα