Αποθήκευση ελαστικών και τροχών

Για να διατηρηθούν οι τροχοί που δεν χρησιμοποιούνται σε καλή κατάσταση, πρέπει πάντα να τους αποθηκεύετε σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος. Επίσης σημαντικό είναι να στοιβάζονται με τον σωστό τρόπο και να αποφεύγεται η επαφή με χημικές ουσίες.

Όταν αποθηκεύετε τροχούς που δεν χρησιμοποιούνται, είναι σημαντικό να μην εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, βροχή, νερό, πηγές θερμότητας ή σπινθήρες. Δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται κοντά σε διαλύτες, βενζίνη, λάδια ή παρόμοιες ουσίες. Ιδίως εύφλεκτες.

Αποθηκεύετε τους τροχούς1 κρεμασμένους ή τοποθετημένους με το πλευρικό τους τοίχωμα στο έδαφος. Αν αποθηκεύετε ελαστικά που δεν είναι τοποθετημένα σε ζάντες, δεν πρέπει ποτέ να τα κρεμάτε. Φροντίστε να τα αποθηκεύετε όρθια ή με το πλευρικό τους τοίχωμα στο έδαφος. Αν κρεμάσετε ελαστικά χωρίς ζάντες μπορεί να παραμορφωθούν.

  1. 1 Ελαστικά τοποθετημένα σε ζάντες