Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο ενεργοποιείται όταν, από μια επιλεγμένη ταχύτητα κίνησης, το αυτοκίνητο σταθμεύει.

Το χειρόφρενο κλειδώνει τους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου. Όταν είναι σταθμευμένο, το αυτοκίνητο επιτηρεί και ενισχύει αυτόματα το κράτημα, αν χρειάζεται.

Πιέζοντας το κουμπί του μοχλοδιακόπτη με τη σήμανση P θέτετε το αυτοκίνητο σε στάθμευση και εφαρμόζεται το χειρόφρενο.1

Το αυτοκίνητό σας ενεργοποιεί αυτόματα το χειρόφρενο σε πολλές περιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Το αυτοκίνητό σας ήταν ακίνητο με τη λειτουργία auto hold για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Φεύγετε από το αυτοκίνητό σας.
  • Υπάρχει καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο στο αυτοκίνητό σας.
  • Στο τέλος ενός ελιγμού στάθμευσης με υποβοήθηση.

Στην περιοχή πληροφοριών του οδηγού εμφανίζεται ένδειξη πότε το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο και το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.

 Προειδοποίηση

Μη σταθμεύετε σε πρανή όταν επικρατούν χειμερινές συνθήκες. Τα ελαστικά ενδέχεται να χάσουν την πρόσφυσή τους, ακόμη και αν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο. Είστε πάντα υπεύθυνοι για τη στάθμευση με ασφάλεια. Ελέγξτε το σύμβολο προειδοποίησης του χειρόφρενου για την κατάσταση του χειρόφρενου.

Προειδοποιητικό σύμβολο χειρόφρενου

Αυτόματη απενεργοποίηση

Το χειρόφρενο λύνεται αυτόματα, όταν επιλέξετε μια σχέση οδήγησης.

 Σημείωση

Κουμπί P

Σε υψηλές ταχύτητες πατώντας παρατεταμένα το κουμπί P επιβραδύνει το αυτοκίνητο με σταθερό ρυθμό. Αυτό παρέχει μια εφεδρική εναλλακτική λύση για την κανονική πέδηση. Χρησιμοποιήστε το κουμπί P με αυτόν τον τρόπο μόνο, αν δεν μπορείτε να φρενάρετε με το πεντάλ φρένων.

  1. 1 Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι στάσιμο για να εισέλθει σε κατάσταση στάθμευσης.