Άνοιγμα του καπό κινητήρα

Ανοίγοντας το καπό κινητήρα έχετε πρόσβαση στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπό κινητήρα ξανά, πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Θέση του μοχλού απασφάλισης

Εσωτερικός μοχλός του καπό κινητήρα
Ο εσωτερικός μοχλός όπως φαίνεται από το κάθισμα του οδηγού.

Ο μοχλός για το άνοιγμα του καπό κινητήρα βρίσκεται κάτω από το ταμπλό στην πλευρά του οδηγού, ακριβώς μπροστά από τον μεντεσέ της πόρτας.

Απασφάλιση του καπό κινητήρα

Τραβήξτε τον μοχλό του καπό κινητήρα προς τα πάνω δύο φορές.
Το καπό κινητήρα απασφαλίζει από την πλήρως κλειδωμένη θέση του.
Σηκώστε το καπό κινητήρα από το μπροστινό άκρο του και ανοίξτε το σε όλο το ύψος του, δηλαδή λίγο πάνω από γωνία 45 μοιρών.
Το καπό κινητήρα παραμένει στη θέση του.