Άνοιγμα των πορτών

Απλώς χρησιμοποιήστε τις λαβές, για να ανοίξετε τις πόρτες.

Από το εσωτερικό του αυτοκινήτου οι πόρτες ανοίγουν με τη λαβή που υπάρχει σε κάθε πόρτα.

Από έξω ανοίγετε τις πόρτες με τις λάβες στις πόρτες.

Λαβή πόρτας οδηγού

Όταν θέλετε να ξεκλειδώνετε και να ανοίγετε την πόρτα του οδηγού αλλά οι άλλες πόρτες να παραμένουν κλειδωμένες, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση ξεκλειδώματος της πόρτας του οδηγού. Όταν ανοίγετε την πόρτα του οδηγού, χρησιμοποιήστε το εσωτερικό μέρος της λαβής.