Συνθήκες και περιορισμοί του Pilot Assist

Για να χρησιμοποιείτε το Pilot Assist με ασφάλεια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους περιορισμούς του. Παρότι πρόκειται για μια προηγμένη λειτουργία, υπάρχουν συνθήκες και καταστάσεις που δεν μπορεί να διαχειριστεί.

Ευθύνη του οδηγού κατά τη χρήση του Pilot Assist

Ένας βασικός περιορισμός του Pilot Assist που πρέπει να γνωρίζετε αφορά στην ευθύνη του οδηγού. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη να οδηγείτε προσεκτικά το αυτοκίνητο. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις που αποτελούν μέρος της οδήγησης.

Το Pilot Assist δεν γνωρίζει τις προθέσεις σας ή τις προθέσεις των άλλων οδηγών. Δεν μπορεί να προβλέψει ή να εντοπίσει κάθε δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, όπως μπορεί να κάνει ένας προσεκτικός οδηγός. Έχετε την ευθύνη να αξιολογείτε συνεχώς την απόδοση του Pilot Assist και να ενεργείτε αν είναι απαραίτητο. Εφόσον κρίνετε ότι η δράση του είναι σωστή, μπορείτε να το αφήνετε να καθοδηγεί την οδήγησή σας.

 Σημαντικό

Οδηγικές συνθήκες

Για να αξιολογήσετε την απόδοση του Pilot Assist, πρέπει να λάβετε υπόψη σας όλες τις οδηγικές, κυκλοφοριακές, καιρικές και οδικές συνθήκες. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κακή ορατότητα, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα σε σύγκριση με την απόσταση που διατηρεί το Pilot Assist. Το ίδιο ισχύει και για την τήρηση της ταχύτητας που είναι ασφαλής για τις τρέχουσες οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες.

Βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, το Pilot Assist μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και να μειώσει την προσπάθεια του οδηγού όταν οδηγεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αντισταθμίσει τα λάθη του οδηγού, όπως αυτά που οφείλονται σε μειωμένη προσοχή ή απόσπαση της προσοχής. Αυτό το δυνητικό όφελος συνεπικουρεί τις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνει, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση.

Ετοιμότητα του/της οδηγού

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες διατήρησης ταχύτητας και απόστασης, μπορεί να σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιείτε τα πεντάλ για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, πρέπει να είστε πάντα προετοιμασμένοι και έτοιμοι να φρενάρετε ή να επιταχύνετε εσείς οι ίδιοι αν χρειαστεί. Όταν οδηγείτε, συνιστάται να μην αλλάζετε τη στάση του σώματός σας με τρόπο που μπορεί να καθυστερήσει τον χρόνο αντίδρασής σας.

Τα χέρια στο τιμόνι

Το Pilot Assist μπορεί να καθοδηγήσει την οδήγησή σας, αλλά εσείς εξακολουθείτε να είστε υποχρεωμένοι να έχετε τα χέρια σας στο τιμόνι, όπως όταν οδηγείτε χωρίς υποβοήθηση. Εφόσον κρίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργεί το τιμόνι είναι σωστός, μπορείτε να αφήσετε το Pilot Assist να χειρίζεται το τιμόνι σας.

Ακινητοποίηση έκτακτης ανάγκης

Το αυτοκίνητο ενεργοποιεί μια διαδικασία ελεγχόμενης ακινητοποίησης, αν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα να οδηγήσει ενεργά το αυτοκίνητο και να κρατήσει τα χέρια του στο τιμόνι.

Μπορείτε πάντα να παρακάμψετε τον ελιγμό στάσης χρησιμοποιώντας ενεργά το τιμόνι, πατώντας φρένο ή πατώντας γκάζι. Αυτό δηλώνει ότι είστε και πάλι προσεκτικοί και διαθέσιμοι να συνεχίσετε να οδηγείτε.

Στη διάρκεια του ελιγμού ακινητοποίησης, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί όλες τις πληροφορίες που συλλέγει συνεχώς για το περιβάλλον του, ώστε να σταματήσει ελεγχόμενα στη λωρίδα του δρόμου που βρίσκεστε. Ανάβει επίσης τα αλάρμ για να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους οδηγούς.

Εύρος ταχύτητας για το Pilot Assist

Το Pilot Assist είναι διαθέσιμο σε διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο ενεργοποιείται και χρησιμοποιείται.
 • Αν είναι ενεργοποιημένη η υποβοήθηση διεύθυνσης, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα μεταξύ 30-130 km/h (20-80 mph).
 • Όταν χρησιμοποιείτε το Pilot Assist χωρίς υποβοήθηση διεύθυνσης, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα μεταξύ 30-150 km/h (20-90 mph).
 • Όταν ακολουθείτε ένα άλλο όχημα, το Pilot Assist μπορεί να παραμείνει ενεργό κάτω από τα 30 km/h (20 mph).
  • Σε καταστάσεις όπου ακολουθείτε αργά άλλα προπορευόμενα οχήματα, όπως σε ουρά αυτοκινήτων, ενδέχεται να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Pilot Assist παρότι κινείστε με ταχύτητα μικρότερη από 30 km/h (20 mph). Για να γίνει αυτό, πρέπει μπροστά σας να υπάρχει ένα προπορευόμενο όχημα και να μπορείτε να κινηθείτε με την ίδια ταχύτητα.1

Ενεργοποίηση και διαθεσιμότητα

Για να ενεργοποιηθεί το Pilot Assist, πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις. Μπορεί να σχετίζονται με τις τρέχουσες κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες ή με την κατάσταση του συστήματος του αυτοκινήτου. Ορισμένες προϋποθέσεις σχετίζονται με το αν το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να οδηγηθεί, π.χ. ο οδηγός πρέπει να έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας του και όλες οι πόρτες να είναι κλειστές. Άλλες σχετίζονται με την τρέχουσα οδηγική σας κατάσταση, όπως η οδήγηση με ταχύτητα που εμπίπτει στο εύρος ταχύτητας για το Pilot Assist. Αν η ενεργοποίηση δεν επιτρέπεται, η αιτία εμφανίζεται συνήθως στην περιοχή πληροφοριών του οδηγού.

Παρακολούθηση των προπορευόμενων οχημάτων

Μία από τις δυνατότητες του Pilot Assist είναι η προσαρμογή της ταχύτητας του αυτοκινήτου βάσει ενός προπορευόμενου οχήματος και η τήρηση μιας συγκεκριμένης απόστασης από αυτό. Η συμπεριφορά του Pilot Assist και η ικανότητά του να παρακολουθεί την οδική κυκλοφορία μπροστά σας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ταχύτητά σας και η ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

Αν μπροστά σας υπάρχουν βραδυκίνητα ή σταματημένα οχήματα, το Pilot Assist μπορεί να συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με την κατάσταση και την ταχύτητά σας:
 • Αν το Pilot Assist ακολουθεί ένα όχημα το οποίο σταματήσει, το Pilot Assist θα επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας μέχρι να σταματήσει πίσω από το άλλο όχημα.
 • Αν μπροστά σας εντοπιστεί σταματημένο όχημα, το Pilot Assist θα επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας σε μια προσπάθεια να σταματήσει πίσω από το άλλο όχημα.
  • Ανάλογα με την ταχύτητα που κινείστε, το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην μπορεί να σταματήσει εντελώς πίσω από το προπορευόμενο όχημα Είστε πάντα υπεύθυνοι να ελέγχετε τα οχήματα που κινούνται γύρω σας και να οδηγείτε το αυτοκίνητο με τρόπο που σας επιτρέπει να αντιδράσετε και να το χειριστείτε με ασφάλεια.
 • Όταν οδηγείτε με υψηλές ταχύτητες, το Pilot Assist μπορεί να παρερμηνεύσει τα σταματημένα οχήματα μπροστά σας, π.χ. όταν πλησιάσετε σε ουρά ακινητοποιημένων αυτοκινήτων. Σε μια τέτοια κατάσταση, το Pilot Assist δεν θα λάβει υπόψη του τα σταματημένα αυτοκίνητα ούτε θα επιβραδύνει το αυτοκίνητό σας. Να είστε πάντα προσεκτικοί και έτοιμοι να ελέγξετε το αυτοκίνητό σας και να φρενάρετε όταν χρειάζεται.

 Προειδοποίηση

Σταματημένα ή βραδυκίνητα προπορευόμενα οχήματα

Τυχόν σταματημένο όχημα στη λωρίδα σας αποτελεί κίνδυνο σύγκρουσης και θα πρέπει να αντιδράσετε φρενάροντας ή κάνοντας ελιγμό.2

 • Σε χαμηλές ταχύτητες, το Pilot Assist μπορεί να εισέλθει σε παύση όταν ακολουθείτε ένα άλλο όχημα, αν:
  • δεν είναι βέβαιο ότι αυτό που εντοπίζεται μπροστά είναι σταματημένο όχημα ή άλλο αντικείμενο3.
  • το προπορευόμενο όχημα στρίψει και βγει από την πορεία σας.
  • κατευθύνετε χειροκίνητα το αυτοκίνητο εκτός της λωρίδας σας.

Κατάσταση και συστήματα του αυτοκινήτου

Το Pilot Assist βασίζεται στην ακριβή ανίχνευση και αναγνώριση της γύρω κυκλοφορίας και των οδικών συνθηκών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση πληροφοριών από κάμερες, ραντάρ και άλλους αισθητήρες. Το σύστημα ανίχνευσης δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις οδηγικές, κυκλοφοριακές, καιρικές ή οδικές συνθήκες. Διαβάστε τις ξεχωριστές ενότητες του εγχειριδίου σχετικά με τους τύπους ανίχνευσης, πώς λειτουργούν και τους περιορισμούς τους, για να κατανοήσετε καλύτερα πώς μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του Pilot Assist.

Αρκετές από τις λειτουργίες του Pilot Assist εξαρτώνται από άλλα συστήματα του αυτοκινήτου.
 • Για να προσαρμοστεί η ταχύτητα στα προπορευόμενα οχήματα, το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ανίχνευσης με ραντάρ και κάμερα. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες και οι περιορισμοί αυτών των συστημάτων μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και την απόδοση αυτής της λειτουργίας.
 • Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το αυτοκίνητο μπορεί να αναγνωρίσει τη θέση του στον δρόμο μέσω της ανίχνευσης της λωρίδας κυκλοφορίας από την κάμερα.
  • Αυτό προϋποθέτει ότι ο δρόμος πληροί με ορισμένα πρότυπα.
  • Οι συνθήκες και οι περιορισμοί ανίχνευσης της κάμερας του αυτοκινήτου μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και την απόδοση της λειτουργίας υποβοήθησης διεύθυνσης.

 Σημαντικό

Βλάβες στο αυτοκίνητο

Ορισμένες βλάβες του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των λειτουργιών υποστήριξης του οδηγού. Ελέγξτε την προβολή κατάστασης του αυτοκινήτου για προβλήματα που επισημαίνονται, αν το Pilot Assist δεν είναι διαθέσιμο.

Τροποποιήσεις στο αυτοκίνητο

Οι τροποποιήσεις, οι επισκευές και οι εγκαταστάσεις αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά ή να περιορίσουν τις λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού. Υπάρχει ξεχωριστή ενότητα στο εγχειρίδιο με λεπτομερείς πληροφορίες για αυτό το θέμα.

Άλλες συνθήκες και περιορισμοί

 • Το Pilot Assist προορίζεται κυρίως για χρήση κατά την οδήγηση σε επίπεδο οδόστρωμα. Μπορεί να δυσκολεύεται να διατηρήσει τη σωστή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα σε απότομες κατηφόρες.
 • Μη χρησιμοποιείτε το Pilot Assist όταν οδηγείτε με τρέιλερ ή με βαριά φορτία.
 1. 1 Η χαμηλότερη επιθυμητή ταχύτητα του Pilot Assist είναι 30 km/h (20 mph), ακόμη και αν η ταχύτητά σας όταν ενεργοποιήσατε το σύστημα ήταν χαμηλότερη από αυτή.
 2. 2 Το αυτοκίνητό σας μπορεί να σας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο σύγκρουσης και να παρέμβει για λόγους ασφαλείας, αν δεν αντιδράσετε εγκαίρως. Αυτό μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του Pilot Assist.
 3. 3 Όπως οι αναβαθμοί που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την αργή οδήγηση.