Ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών

Η πίεση ελαστικών πρέπει να προσαρμοστεί, αν σχεδιάζετε να οδηγήσετε με βαρύ φορτίο ή σε υψηλές ταχύτητες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επίσης είναι φυσιολογικό η πίεση των ελαστικών να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η προσαρμογή της, ώστε να έχετε τη σωστή πίεση για την εκάστοτε περίσταση, βοηθά στη διασφάλιση της ομοιόμορφης φθοράς των ελαστικών και στις υψηλές επιδόσεις.

Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όταν ελέγχετε και ρυθμίζετε την πίεση. Σε αυτό αναφέρεται ο χαρακτηρισμός 'κρύα ελαστικά'. Ποτέ μην ξεφουσκώνετε ένα ελαστικό όταν είναι ζεστό. Όταν το ελαστικό κρυώσει, η εσωτερική πίεση του αέρα μειώνεται, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να έχει ανεπαρκή πίεση ή να είναι εντελώς ξεφούσκωτο.

Τα ελαστικά μπορούν να ζεσταθούν πολύ γρήγορα και πρέπει να θεωρούνται ζεστά μόλις διανύσετε απόσταση πάνω από 1,5 km (1 mi) περίπου. Συνήθως χρειάζονται περίπου 3 ώρες για να κρυώσουν, μέχρι να φτάσουν ξανά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας του ελαστικού και, στη συνέχεια, πιέστε σταθερά το μανόμετρο του ελαστικού πάνω στη βαλβίδα.
Ελέγξτε το μανόμετρο για να δείτε ποια είναι η τρέχουσα πίεση των ελαστικών.
Αν η πίεση είναι χαμηλή, φουσκώστε το ελαστικό στη σωστή πίεση. Η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά αναγράφεται στην κολόνα της πόρτας στην πλευρά του οδηγού.
Επανατοποθετήστε το καπάκι1 για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη βαλβίδα.
Ελέγξτε το ελαστικό για να δείτε αν έχουν προσκολληθεί ξένες ύλες, όπως πρόκες ή άλλα αντικείμενα, που θα μπορούσαν να τρυπήσουν το ελαστικό.
Ελέγξτε τα πλευρικά τοιχώματα για τυχόν βαθουλώματα, κοψίματα, εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες.

Αν κατά λάθος φουσκώσετε υπερβολικά το ελαστικό, πιέστε τον μεταλλικό πείρο στο κέντρο της βαλβίδας για να διαφύγει αέρας. Στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά την πίεση.

 Σημείωση

Οι συνιστώμενες πιέσεις για τους εφεδρικούς τροχούς ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές των εργοστασιακών ελαστικών. Χρησιμοποιείτε πάντα την πίεση που συνιστάται από τον κατασκευαστή του εφεδρικού τροχού.

 Υποδειξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συμπιεστή από το κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού, για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την πίεση των εργοστασιακών ελαστικών σας όταν χρειαστεί.
  1. 1 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καπάκια βαλβίδων της Volvo ή πλαστικά, διότι τα μεταλλικά καπάκια μπορεί να διαβρωθούν και να κολλήσουν στη βαλβίδα.