Ρύθμιση θέσης του τιμονιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του τιμονιού να ταιριάζει στη στάση του σώματός σας κατά την οδήγηση.
Το τιμόνι με τις πιθανές κατευθύνσεις ρύθμισης.

Η προσαρμογή της θέσης του τιμονιού είναι θεμελιώδης για τη στάση του σώματός σας κατά την οδήγηση δίνοντάς σας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο του αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Η ρύθμιση της θέσης του τιμονιού πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε, όταν έχετε σταθμεύσει, καθώς αυτό δεν πρέπει να γίνεται, ενόσω οδηγείτε.

Σπρώξτε τον μοχλό ρύθμισης του τιμονιού που βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού.

Ο μοχλός ρύθμισης του τιμονιού

Πιάστε το τιμόνι και ρυθμίστε τη θέση του.

Μετακινήστε πάνω ή κάτω και προς τα πίσω ή προς τα μπροστά, για να το ταιριάξετε στη στάση του σώματός σας κατά την οδήγηση.

Τραβήξτε προς τα πάνω τον μοχλό ρύθμισης του τιμονιού, για να κλειδώσετε τη θέση του τιμονιού.

 Σημαντικό

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της θέσης του τιμονιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι και τα άλλα μέρη του αυτοκινήτου είναι σωστά ευθυγραμμισμένα. Η στάση του σώματός σας κατά την οδήγηση είναι σημαντική και επηρεάζεται από περισσότερους παράγοντες εκτός από τις ρυθμίσεις του τιμονιού, όπως η θέση του καθίσματος και των καθρεφτών σας.