Ρύθμιση των εξωτερικών καθρεπτών

Πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί καθρέπτες στις θέσεις που σας δίνουν καλή ορατότητα.
Πατήστε το σύμβολο στην κάτω γραμμή και επιλέξτε Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsMirrors and wipersAdjust side mirrors.
Πατήστε Adjust.
Εμφανίζεται η προβολή ρύθμισης.
Επιλέξτε τον εξωτερικό καθρέπτη που θέλετε να ρυθμίσετε.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο τιμόνι, για να ρυθμίσετε τον επιλεγμένο καθρέπτη.

 Υποδειξη

Αναδίπλωση και εκδίπλωση των εξωτερικών καθρεπτών.

Στην ίδια προβολή μπορείτε να κλείσετε και να ανοίξετε τους καθρέπτες. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, όταν σταθμεύετε ή οδηγείτε σε στενούς χώρους.

Για να αναδιπλώσετε και τους δύο καθρέπτες, πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης στην προβολή ρυθμίσεων ρύθμισης.

Μπορείτε να αναδιπλώσετε κάθε καθρέπτη ξεχωριστά. Επιλέξτε τον εξωτερικό καθρέπτη που θέλετε να αναδιπλωθεί στην προβολή ρυθμίσεων ρύθμισης. Πατήστε το κουμπί στο τιμόνι προς την κατεύθυνση που θέλετε να εκδιπλωθεί ο καθρέπτης.

Αν έχετε αναδιπλώσει τους εξωτερικούς καθρέπτες και οδηγείτε με συγκεκριμένη ταχύτητα, θα εκδιπλωθούν ξανά