Ρύθμιση ύψους ανοίγματος πόρτας χώρου αποσκευών

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσο ανοίγει η πόρτα χώρου αποσκευών.

Αν το αυτοκίνητο είναι συχνά σε μέρη με χαμηλό ταβάνι, όπως ένα γκαράζ, μπορεί να θέλετε να μειώσετε το ύψος ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών. Για να έχετε περισσότερο χώρο για πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, μπορείτε να αυξήσετε το ύψος ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών.

Αφού ρυθμιστεί, η πόρτα χώρου αποσκευών θα συνεχίσει να ανοίγει στο νέο ρυθμισμένο ύψος, μέχρι να αλλάξει.

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Ρυθμίστε την πόρτα του χώρου αποσκευών στο ύψος που θέλετε με το κουμπί κλεισίματος στην εσωτερική δεξιά πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Κουμπί κλεισίματος
Χρησιμοποιήστε το κουμπί κλεισίματος που επισημαίνεται με το σχετικό σύμβολο.

Για να χαμηλώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών, μετακινήστε την με τα χέρια στο ύψος που θέλετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί κλεισίματος για να σταματήσει. Αν δεν πατήσετε κουμπί κλεισίματος , η πόρτα θα συνεχίσει να κατεβαίνει, μέχρι να κλείσει.

Για να σηκώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών, μετακινήστε την με τα χέρια ως το ύψος που θέλετε.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί κλεισίματος για μερικά δευτερόλεπτα, για να ρυθμίσετε το νέο ύψος.
Ένας ήχος κουδουνίσματος επιβεβαιώνει ότι έχει ρυθμιστεί το νέο ύψος.

Η ρύθμιση ύψους αποθηκεύεται στο προφίλ που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή.