Ρύθμιση φώτων εσωτερικού χώρου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εσωτερικά φώτα στην ενότητα Φώτα και ενδείξεις στις ρυθμίσεις.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στη ρύθμιση ControlsLights and displaysInterior lights.

Επιλογή χρώματος φώτων

Μεταβείτε στο Ambience neutral color.
Επιλέξτε ποιο χρώμα θα πρέπει να έχει ο ουδέτερος φωτισμός. Επιλέξτε ανάμεσα σε λευκό φως και σε φως που ταιριάζει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σας.

 Υποδειξη

Η φωτεινότητα και του ουδέτερου φωτισμού και των θεμάτων ατμοσφαιρικού φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις περιβάλλοντος. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ατμοσφαιρικό φωτισμό σε ξεχωριστή ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Ρύθμιση φωτεινότητας κουμπιών

Μεταβείτε στη Button brightness.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού των φυσικών κουμπιών του αυτοκινήτου.

 Υποδειξη

Πλαφονιέρα

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πλαφονιέρας, τα εσωτερικά φώτα θα ανάβουν προσωρινά, όταν επιβιβάζεστε στο αυτοκίνητο. Ο επιπλέον φωτισμός μπορεί να είναι χρήσιμος, όταν κάθεστε και έξω έχει σκοτάδι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στην ενότητα Φώτα και ενδείξεις στις ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση όλων των φώτων ανάγνωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλα τα φώτα ανάγνωσης ταυτόχρονα στην ενότητα Φώτα και ενδείξεις στις ρυθμίσεις.