Ρύθμιση της αίσθησης του τιμονιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την σκληρότητα του τιμονιού και την αίσθηση οδήγησης από τις ρυθμίσεις.

Μια γκάμα από προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο της αίσθησης του τιμονιού. Αυτές οι επιλογές γίνονται στην οθόνη.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητό σας εκτός από τη χειρωνακτικά ρυθμιζόμενη αίσθηση του τιμονιού διαθέτει και αντίσταση τιμονιού εξαρτώμενη από την ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητό σας προσαρμόζει αυτόματα την αντίσταση του τιμονιού σύμφωνα με την ταχύτητα που οδηγείτε δίνοντάς σας ενισχυμένο έλεγχο και ευστάθεια.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriving dynamicsΑίσθηση τιμονιού.
Επιλέξτε μια ρύθμιση αίσθησης του τιμονιού.