Ρύθμιση της τιμής του περιοριστή ταχύτητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή του περιοριστή ταχύτητας με τα κουμπιά στο τιμόνι.

Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι ενεργός, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα το όριο που έχει οριστεί.

Ενέργειες ρύθμισης:
Μονό πάτημαΡυθμίζει το όριο κατά 5 χλμ/ω ή 5 μαω1.
Παρατεταμένο πάτημαΡυθμίστε συνεχόμενα το όριο που έχει οριστεί ανά 1 km/h ή 1 mph, κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί.
Ρυθμίστε τη ρυθμισμένη τιμή ταχύτητας μα τα κουμπιά και στο τιμόνι.

Η νέα τιμή του περιοριστή ταχύτητας εμφανίζεται δίπλα στο ταχύμετρο.

Ζητούμενη ταχύτητα περιοριστή ταχύτητας και ταχύμετρο
  1. 1 Το όριο θα ρυθμίζεται από προεπιλογή σε βήματα ταχύτητας που διαιρούνται δια του 5, όπως 25, 30 και 35.

Σχετικά έγγραφα