Ρύθμιση των φώτων ανάγνωσης

Υπάρχουν φώτα ανάγνωσης και για τα μπροστινά και για τα ακριανά πίσω καθίσματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Η κονσόλα οροφής με τα φώτα ανάγνωσης για τα μπροστινά καθίσματα
Η κονσόλα οροφής με τα φώτα ανάγνωσης για τα μπροστινά καθίσματα

Τα φώτα ανάγνωσης για τα μπροστινά καθίσματα βρίσκονται στην κονσόλα οροφής και τα πίσω φώτα ανάγνωσης βρίσκονται πάνω από κάθε πόρτα.

Πατήστε το κουμπί δίπλα στο φως ανάγνωσης για να το ανάψετε ή να το σβήσετε. Το κουμπί επισημαίνεται με ένα σύμβολο φωτός ανάγνωσης.

Σύμβολο κουμπιού φωτός ανάγνωσης
Κρατήστε το κουμπί πατημένο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

 Υποδειξη

Ενεργοποίηση όλων των φώτων ανάγνωσης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλα τα φώτα ανάγνωσης ταυτόχρονα στις ρυθμίσεις.