Ρύθμιση ύψους προβολέων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος δέσμης των μπροστινών προβολέων.

Η αλλαγή της κάθετης κλίσης της μεσαίας σκάλας σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε πόσο μακριά μπροστά σας θα φωτίζει η δέσμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων, για να αντισταθμίσετε τυχόν αλλαγές στην ισοστάθμιση του αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη σας ότι οι δέσμες με μεγάλη γωνία μπορεί να τυφλώνουν τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displaysExterior lightsHeadlamp level adjustment.
Ανοίγει η σελίδα ρύθμισης ύψους.
Επιλέξτε το ύψος που θέλετε.
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK στο τιμόνι.