Ρύθμιση των μπροστινών καθισμάτων

Ρυθμίστε τα μπροστινά καθίσματα με το κουμπί ρύθμισης καθίσματος. Βρίσκεται στο πλάι του καθίσματος προς την πόρτα.

Κουμπί ρύθμισης καθίσματος

Κίνηση του διακόπτη ρύθμισης καθίσματος

Μπορείτε να μετακινήσετε το κουμπί ρύθμισης καθίσματος πάνω και κάτω, αριστερά και δεξιά, και να το περιστρέψετε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στο κέντρο του κουμπιού υπάρχει επίσης ένα κουμπί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να αλλάξετε την ενεργή λειτουργία ρύθμισης.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αλλαγές που μπορείτε να κάνετε στα καθίσματα. Για να τις χειρίζεστε όλες με το κουμπί ρύθμισης, οι διαθέσιμες ρυθμίσεις έχουν ομαδοποιηθεί σε 3 ξεχωριστές λειτουργίες ρύθμισης. Κάθε λειτουργία απεικονίζεται στην οθόνη, για να σας καθοδηγεί κατά τη ρύθμιση του καθίσματος.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην ρυθμίζετε το κάθισμα, ενώ οδηγείτε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη απόσπαση της προσοχής και απώλεια του ελέγχου. Αντί αυτού, φροντίστε να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο κάθισμα πριν ξεκινήσετε την οδήγηση.

Ρύθμιση του καθίσματος

Αρχίστε πατώντας τον διακόπτη στο κουμπί ρύθμισης.
Στην οθόνη εμφανίζεται η προβολή ρύθμισης καθισμάτων.
Για να δείτε κυκλικά τις διάφορες λειτουργίες ρύθμισης, πιέστε επανειλημμένα το κουμπί στο κέντρο του κουμπιού.
Περιστρέψτε ή μετακινήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το κάθισμα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Ο οπτικός οδηγός στην οθόνη υποδεικνύει ποιο μέρος του καθίσματος ρυθμίζετε.

 Υποδειξη

Γρήγορες ρυθμίσεις

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το κάθισμα, χωρίς οπτική καθοδήγηση από την οθόνη. Απλώς μετακινήστε ή περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης του καθίσματος για να αρχίσετε να το ρυθμίζετε. Λάβετε ωστόσο υπόψη σας ότι με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιμη μόνο η βασική λειτουργία ρύθμισης.

 Σημείωση

Κλείδωμα ρύθμισης

Αν μετακινήσετε το κουμπί ρύθμισης υπερβολικά πολλές φορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το κουμπί σταματά να αποκρίνεται για 20 δευτερόλεπτα. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η ακούσια χρήση του κουμπιού ρύθμισης.

 Σημαντικό

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του καθίσματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι και άλλα εξαρτήματα είναι σωστά ρυθμισμένα. Η στάση του σώματός σας κατά την οδήγηση είναι σημαντική και επηρεάζεται από περισσότερους παράγοντες εκτός από τις ρυθμίσεις του καθίσματος, όπως η θέση του τιμονιού και των καθρεφτών σας.