Ρύθμιση της ζητούμενης ταχύτητας για το Pilot Assist

Το Pilot Assist μπορεί να σας υποστηρίξει στη διατήρηση μιας ρυθμισμένης ζητούμενης ταχύτητας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζητούμενη ταχύτητα με τα κουμπιά στο τιμόνι.

Όταν οδηγείτε με το Pilot Assist ενεργό, μπορείτε να επιλέξετε μια επιθυμητή ταχύτητα. Κατόπιν το αυτοκίνητο διαχειρίζεται την επιτάχυνση και την πέδηση, για να φτάσει στη ζητούμενη ταχύτητα, ενώ επίσης προσαρμόζεται στην περιβάλλουσα κυκλοφορία.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την επιθυμητή ταχύτητα που έχει οριστεί, πατώντας τα κουμπιά ρύθμισης επιθυμητής ταχύτητας στα χειριστήρια στην αριστερή πλευρά του τιμονιού.

Ενέργειες ρύθμισης:
Μονό πάτημαΡυθμίζει τη ζητούμενη ταχύτητα κατά 5 χλμ/ω ή 5 μαω1.
Παρατεταμένο πάτημαΡυθμίστε συνεχόμενα την επιθυμητή ταχύτητα που έχετε ορίσει, ανά 1 km/h ή 1 mph, κρατώντας το κουμπί πατημένο.
Ρυθμίστε τη ρυθμισμένη τιμή ταχύτητας μα τα κουμπιά και στο τιμόνι.

Η νέα ρυθμισμένη ταχύτητα εμφανίζεται δίπλα στο ταχύμετρο.

Ζητούμενη ταχύτητα Pilot Assist και ταχύμετρο
  1. 1 Η επιθυμητή ταχύτητα θα ρυθμίζεται από προεπιλογή σε βήματα ταχύτητας που διαιρούνται δια του 5, όπως 25, 30, 35.

Σχετικά έγγραφα