Ρύθμιση της ευαισθησίας για τις προειδοποιήσεις μπροστινής σύγκρουσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία των προειδοποιήσεων μπροστινής σύγκρουσης στις ρυθμίσεις, ώστε οι προειδοποιήσεις να ενεργοποιούνται νωρίτερα ή αργότερα.

 Σημαντικό

Επιλογή καθυστερημένης προειδοποίησης

Η επιλογή καθυστερημένης προειδοποίησης δεν συνιστάται για μόνιμη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί ο αριθμός των προειδοποιήσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στη διάρκεια πολύ δυναμικής οδήγησης ή αν οι προειδοποιήσεις είναι πολύ συχνές και υπάρχει κίνδυνος να σας αποσπάσουν την προσοχή.

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistForward collision warning.
Ρυθμίστε πόσο νωρίς ή πόσο αργά θα εμφανίζονται οι προειδοποιήσεις μπροστινής σύγκρουσης.