Ρύθμιση ατμοσφαιρικού θέματος

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός στο αυτοκίνητο μπορεί να παρέχει ξεκούραστο φωτισμό του χώρου επιβατών. Υπάρχουν πολλά χρωματικά θέματα να διαλέξετε μαζί με ταιριαστούς ατμοσφαιρικούς ήχους.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Quick controls.

Πιέστε το σύμβολο ατμόσφαιρας

Σύμβολο ατμόσφαιρας
Εμφανίζεται η προβολή ατμόσφαιρας.

Επιλογή θέματος

Επιλέξτε ένα από τα χρωματικά θέματα στο κάτω μέρος της προβολής ατμόσφαιρας ή επιλέξτε απενεργοποίηση, για να χρησιμοποιηθεί ουδέτερος στατικός φωτισμός.

 Υποδειξη

Ακόμη κι αν δεν υπάρχει ενεργό θέμα επιλεγμένο, μπορείτε ακόμη να αλλάξετε το χρώμα του ουδέτερου φωτισμού. Μπορεί να είναι λευκό ή να ταιριάζει στο χρώμα του εσωτερικού του αυτοκινήτου σας. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displays στις ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη ρύθμιση των φώτων του εσωτερικού σε ξεχωριστή ενότητα αυτού του εγχειριδίου.

Ρύθμιση φωτεινότητας φώτων

Πιέστε το σύμβολο φωτεινότητας.

Σύμβολο φωτεινότητας
Ρυθμίστε τη φωτεινότητας σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Ενεργοποίηση ήχου ατμοσφαιρικού θέματος

Πιέστε το σύμβολο ήχου, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Σύμβολο ήχου

 Σημείωση

Υπάρχει ένας αποκλειστικός επαναλαμβανόμενος ήχος για κάθε ατμοσφαιρικό θέμα. Ο ατμοσφαιρικός ήχος έχει σχεδιαστεί να είναι διακριτικός και θα απενεργοποιείται προσωρινά, ενόσω μιλάτε σε τηλεφωνική κλήση. Αν αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής, θα απενεργοποιηθεί εντελώς και πρέπει θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε ξανά στην προβολή ατμόσφαιρας.