Εφαρμογή του χειρόφρενου

Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο πατώντας το κουμπί με την ένδειξη P στον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να εφαρμόσει το χειρόφρενο αυτόματα σε πολλές περιπτώσεις. Εσείς μπορείτε να εφαρμόσετε το χειρόφρενο χειρωνακτικά.

Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη P στον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Κουμπί χειρόφρενου

Το αυτοκίνητο μεταβαίνει σε κατάσταση στάθμευσης, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του χειρόφρενου. Η νέα κατάσταση υποδεικνύεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Προειδοποιητικό σύμβολο χειρόφρενου

Το χειρόφρενο λύνεται αυτόματα, όταν επιλέξετε μια σχέση οδήγησης.