Καθαρισμός μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων εσωτερικού χώρου

Να καθαρίζετε τακτικά τα πάνελ και τα χειριστήρια και να αντιμετωπίζετε αμέσως τους λεκέδες.

 Σημαντικό

Κάνετε ήπιες κινήσεις

Ποτέ μην ξύνετε ή τρίβετε τις βρόμικες επιφάνειες. Αντί αυτού κάνετε ήπιες κυκλικές κινήσεις. Να θυμάστε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα ή τα λειαντικά υλικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητο.

Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή ξεσκονίστε την περιοχή, για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρομιά.
Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανί μικροϊνών ελαφρά βρεγμένο με νερό και καθαρίστε την περιοχή με απαλές κυκλικές κινήσεις.

 Σημαντικό

Ποτέ μην ψεκάζετε υγρά απευθείας πάνω σε ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως κουμπιά ή διακόπτες.
Αφήστε το υλικό να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε.