Καθαρισμός των ταπέτων

Συνιστάται να καθαρίζετε τα ταπέτα τακτικά και να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

 Σημαντικό

Κάνετε ήπιες κινήσεις

Ποτέ μην ξύνετε ή τρίβετε τις βρόμικες επιφάνειες. Αντί αυτού κάνετε ήπιες κυκλικές κινήσεις. Να θυμάστε ότι τα αιχμηρά αντικείμενα ή τα λειαντικά υλικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο αυτοκίνητο.

Αφαιρέστε τα ταπέτα για να τα καθαρίσετε ξεχωριστά και για πρόσβαση στο δάπεδο. Πιάστε το ταπέτο από τους πείρους στερέωσης και τραβήξτε το ευθεία προς τα πάνω.
Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τα ταπέτα και το δάπεδο για να απομακρύνετε τη σκόνη και τη βρομιά. Μην κουνάτε δυνατά και μη χτυπάτε τα ταπέτα για να απομακρυνθεί η σκόνη και η βρομιά – μπορεί να κοπούν.
Καθαρίστε την περιοχή με ένα καθαρό πανί μικροϊνών ουδέτερου χρώματος, το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά με νερό ή με άχρωμο, ήπιο καθαριστικό. Κάνετε ήπιες κυκλικές κινήσεις.
Αφήστε το ταπέτο να στεγνώσει εντελώς πριν το επανατοποθετήσετε. Στερεώστε το στη θέση του πιέζοντας προς τα κάτω σε κάθε πείρο.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ταπέτο για κάθε κάθισμα και βεβαιωθείτε ότι έχουν στερεωθεί σωστά με όλους τους πείρους. Αν το ταπέτο του οδηγού δεν είναι σωστά στερεωμένο, μπορεί να μετακινηθεί και να κινδυνεύσετε ενώ οδηγείτε, διότι μπορεί να ενσφηνωθεί κοντά ή κάτω από τα πεντάλ του οδηγού.