Αναπλήρωση του υγρού ψεκαστήρων

Το καπάκι του δοχείου υγρού ψεκαστήρων βρίσκεται κάτω από το καπό κινητήρα. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων καλής ποιότητας.

Το αυτοκίνητο σάς ειδοποιεί όταν η στάθμη υγρού ψεκαστήρων είναι χαμηλή.1

 Σημείωση

Χωρητικότητα δοχείου

Το αυτοκίνητό σας έχει χωρητικότητα 3,5 λίτρων (περίπου 3,7 τέταρτα του γαλονιού ΗΠΑ) υγρού ψεκαστήρων.

 Σημαντικό

Ποιότητα υγρού ψεκαστήρων

  • Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με pH μεταξύ 6 και 8.
  • Αν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο υγρό ψεκαστήρων, αραιώστε το σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και χρησιμοποιήστε καθαρό νερό με ουδέτερο pH.
  • Η Volvo συνιστά υγρό ψεκαστήρων με προστασία κατά του παγετού για κρύες συνθήκες, ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Αυτό θα αποτρέπει ζημιές που προκαλούνται ταν παγώνει το υγρό εντός της αντλίας, του δοχείου και των εύκαμπτων σωλήνων.
Ανοίξτε το καπό κινητήρα του αυτοκινήτου σας.
Θέση καπακιού υγρού ψεκαστήρων

Εντοπίστε το μπλε καπάκι με το σύμβολο του υγρού ψεκαστήρων και ανοίξτε το.

Ρίξτε το υγρό ψεκαστήρων μέσα στο δοχείο. Αποφύγετε τη διαρροή, αν είναι δυνατό.
Κλείστε το καπάκι και το καπό κινητήρα.
  1. 1 Όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 quart).