Ανάθεση μιας ενέργειας στο προσαρμόσιμο κουμπί

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσαρμόσιμο κουμπί στο τιμόνι να αποκρίνετε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Μπορείτε να αναθέσετε μια συγκεκριμένη ενέργεια στο προσαρμόσιμο κουμπί στο τιμόνι. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγετε ποια λειτουργία θέλετε να ελέγχετε με αυτό.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι:
Προβολή οθόνηςΕναλλαγή μεταξύ λειτουργιών οθόνης στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.
Κίνηση μόνο με το πεντάλ γκαζιούΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού.
Προειδοποιήσεις ορίου ταχύτηταςΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση των προειδοποιήσεων ορίου ταχύτητας.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsΔιακόπτες τιμονιούΕξατομικεύσιμο κουμπί.
Αναθέστε μια ενέργεια στο προσαρμόσιμο κουμπί