Εύρεση και επιλογή ενός προορισμού πλοήγησης

Βρείτε τον προορισμό σας χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης ή μια φωνητική εντολή. Το αυτοκίνητο προτείνει κατόπιν διαδρομές, για να επιλέξετε.

Πατήστε το σύμβολο της βιβλιοθήκης εφαρμογών στην κάτω γραμμή και ανοίξτε την εφαρμογή Google Maps.

Εισαγάγετε μια διεύθυνση ή προορισμό στο πεδίο αναζήτησης.
Προτείνεται μια διαδρομή μαζί με εναλλακτικές διαδρομές.
Επιλέξτε τη διαδρομή που προτιμάτε.
Επιλέξτε έναρξη.
Έναρξη οδηγιών πλοήγησης.