Επιλογή σχέσης

Επιλέξτε μια σχέση με τον μοχλοδιακόπτη στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Η επιλεγμένη σχέση υποδεικνύεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.
Ο μοχλοδιακόπτης σχέσεων και οι πιθανές κατευθύνσεις κίνησής του
RΌπισθεν
NΝεκρά
DΣχέση οδήγησης

Επιπλέον της επιλογής σχέσης, ο δεξιός μοχλοδιακόπτης μπορεί επίσης να ελέγχει το χειρόφρενο και συγκεκριμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού.

Η αλλαγή σχέσεων είναι εφικτή μόνο, όταν το αυτοκίνητο είναι ακίνητο ή όταν οδηγείτε με ταχύτητα βάδισης.

Πατήστε το πεντάλ φρένων1.
Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη πάνω ή κάτω, για να επιλέξετε μια σχέση.
Η επιλογή σας επισημαίνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

 Σημείωση

Όταν μετακινείτε τον επιλογέα ταχυτήτων είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μπορείτε να αισθανθείτε ότι έχει δύο θέσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επιλέξτε R, μετακινώντας τον επιλογέα ταχυτήτων τέρμα πάνω. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων τέρμα κάτω για να επιλέξετε D.

Μπορείτε να επιλέξετε νεκρά, N, αρκεί να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων στην πρώτη θέση, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και να τον κρατήσετε εκεί για μερικά δευτερόλεπτα. Ο μοχλοδιακόπτης επιστρέφει στη μεσαία θέση του ανάμεσα στις επιλογές σχέσεων.

  1. 1 αυτό είναι απαραίτητο μόνο αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο