Απασφάλιση του καλωδίου φόρτισης

Αν το καλώδιο φόρτισης δεν απασφαλίζει αυτόματα όταν σταματήσετε τη φόρτιση, υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε

Το καλώδιο φόρτισης συνήθως απασφαλίζει αυτόματα όταν σταματήσετε τη φόρτιση. Ωστόσο, αν το καλώδιο φόρτισης παραμείνει στην υποδοχή φόρτισης για λίγο μετά τη διακοπή της φόρτισης, το καλώδιο ασφαλίζει ξανά αυτόματα.1

Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται εντός εμβέλειας και ότι το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.

Για να σταματήσει η φόρτιση, πατήστε End charging στην οθόνη.
Αν φορτίζετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο σταθμό φόρτισης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του σταθμού για να διακόψετε τη φόρτιση.
Κουνήστε προσεκτικά το καλώδιο φόρτισης.
Κλειδώστε και ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο.
Κλειδώστε το αυτοκίνητο και περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγη ώρα. Μετά από αυτό, ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο και προσπαθήστε ξανά να διακόψετε τη φόρτιση μέσω της οθόνης.

Αν το καλώδιο φόρτισης εξακολουθεί να μην απασφαλίζει, διακόψτε τη φόρτιση μέσω του σταθμού φόρτισης, του σημείου φόρτισης ή της οικιακής πρίζας με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Φόρτιση σε δημόσιο σταθμό φόρτισης: επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του σταθμού φόρτισης για να σας βοηθήσουν να διακόψετε τη φόρτιση.
  • Φόρτιση σε οικιακό σημείο φόρτισης: κλείστε με ασφαλή τρόπο την παροχή ρεύματος προς το οικιακό σας σημείο φόρτισης.
  • Φόρτιση σε οικιακή πρίζα: αποσυνδέστε το καλώδιο από την οικιακή πρίζα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. 1 Ισχύει για τη φόρτιση AC.