Ενεργοποίηση του αυτόματου κλεισίματος παραθύρων

Ένας γρήγορος τρόπος να κλείσετε τα παράθυρα, όταν φεύγετε από το αυτοκίνητο.

Αν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, τα παράθυρα του αυτοκινήτου θα κλείνουν αυτόματα όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingClose windows on lock.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το αυτόματο κλείσιμο παραθύρων.