Χειρισμός των παραθύρων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες στο μπροστινό και στο πίσω άκρο του κεντρικού υποβραχιόνιου, για να χειριστείτε τα παράθυρα.

Τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορεί να εξακολουθούν να λειτουργούν για λίγο αφότου βγείτε από το αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να το έχετε κατά νου όταν αφήνετε το αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη.

 Προειδοποίηση

Να έχετε πάντοτε υπόψη σας τους κινδύνους ασφαλείας κατά τον χειρισμό των παραθύρων. Τα κινούμενα μέρη του αυτοκινήτου μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό παιδιών ή άλλων επιβατών, καθώς και ζημιά σε αντικείμενα.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρή εικόνα των παραθύρων που χειρίζεστε.
  • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια των παραθύρων.
  • Ποτέ μην αφήνετε παιδιά μόνα τους μέσα στο αυτοκίνητο.
  • Ποτέ μην περνάτε αντικείμενα ή μέρη του σώματος μέσα από ένα ανοικτό παράθυρο, ακόμη κι αν το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου είναι πλήρως αποσυνδεδεμένο.

Όλα τα παράθυρα διαθέτουν ενσωματωμένη προστασία από παγίδευση, για να βοηθά στην αποφυγή τραυματισμών. Διαβάστε οπωσδήποτε τις σχετικές πληροφορίες για την προστασία από παγίδευση σε ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου.

 Σημείωση

Καταστάσεις όπου δεν είναι δυνατό το άνοιγμα των παραθύρων.

  • Τα παράθυρα δεν μπορούν να ανοίξουν σε ταχύτητες άνω των 180 χλμ/ω περίπου (112 μαω), μπορούν όμως να κλείσουν.
  • Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τα παράθυρα μπορεί να παγώσουν και δεν θα μπορείτε να τα χειριστείτε.

Χειρισμός των παραθύρων από τα μπροστινά καθίσματα

Χειριστήρια παραθύρων στο μπροστινό άκρο του κεντρικού υποβραχιονίου
Από τα μπροστινά καθίσματα μπορείτε να χειριστείτε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα. Πατήστε το κουμπί με το κείμενο REARγια εναλλαγή του χειρισμού μεταξύ των μπροστινών ή των πίσω παραθύρων. Το κουμπί γίνεται κίτρινο, για να υποδεικνύεται ότι έχουν επιλεχθεί τα πίσω παράθυρα. Τα χειριστήρια θα αλλάξουν πάλι για τα μπροστινά παράθυρα, αν πατήσετε το κουμπί ξανά ή αν παραμείνουν για μερικά δευτερόλεπτα ανενεργά.

Χειρισμός των παραθύρων από τα πίσω καθίσματα

Χειριστήρια παραθύρων στο πίσω άκρο του κεντρικού υποβραχιονίου
Από τα πίσω καθίσματα μπορείτε να χειριστείτε τα πίσω παράθυρα χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στο πίσω άκρο του κεντρικού υποβραχιονίου.

Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες για το άνοιγμα ή το κλείσιμο των παραθύρων:

  • Πιέζοντας ή τραβώντας ελαφρά τον διακόπτη, μπορείτε να χειρίζεστε χειροκίνητα το παράθυρο μέχρι να αφήσετε τον διακόπτη.
  • Αν πιέσετε ή τραβήξετε τελείως τον διακόπτη, το παράθυρο μετακινείται αυτόματα ακόμα και αν αφήσετε τον διακόπτη. Για να διακόψετε την κίνηση, μετακινήστε τον διακόπτη στην αντίθετη κατεύθυνση.

 Υποδειξη

Μείωση θορύβου

Ένας τρόπος να μειώσετε τον θόρυβο από τον αέρα όταν τα πίσω παράθυρα είναι ανοικτά, είναι να ανοίξετε λίγο και τα μπροστινά παράθυρα.

Κλείσιμο με κλείδωμα

Αν θέλετε να κλείνουν όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα όταν κλειδώνετε το αυτοκίνητο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις. Αναζητήστε το αυτόματο κλείσιμο παραθύρων σε αυτό το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλεχειρισμός των παραθύρων

Μπορείτε να χειριστείτε τα παράθυρα από απόσταση στην εφαρμογή για φορητές συσκευές για το αυτοκίνητο.

Κλείδωμα των πίσω παραθύρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους διακόπτες των πίσω παραθύρων στις ρυθμίσεις. Αυτό εμποδίζει τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων να χειριστούν τα παράθυρα.

 Σημείωση

Αν η αυτόματη κίνηση των παραθύρων ή η προστασία κατά της παγίδευσης δεν λειτουργεί σωστά, τα παράθυρα ίσως χρειάζονται επαναρύθμιση. Μπορείτε να μάθετε πώς γίνεται αυτό σε ξεχωριστή ενότητα του εγχειριδίου.