Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας στις ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον περιοριστή ταχύτητας στις ρυθμίσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένος μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε ακούσια υπερβολική ταχύτητα.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriver support.
Επιλέξτε Speed limiter ως την προεπιλεγμένη σας λειτουργία υποστήριξης οδηγού.