Ενεργοποίηση του Pilot Assist στις ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist στις ρυθμίσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά την οδήγηση.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriver support.
Επιλέξτε Pilot Assist ως την προεπιλεγμένη σας λειτουργία υποστήριξης οδηγού.