Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων τυφλών σημείων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις τυφλών σημείων στις ρυθμίσεις.

Όταν οι ειδοποιήσεις τυφλών σημείων είναι ενεργοποιημένες, το αυτοκίνητό σας μπορεί να σας ειδοποιεί για οχήματα που βρίσκονται ή πλησιάζουν στα τυφλά σας σημεία.

 Σημαντικό

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistBLIS.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις τυφλών σημείων.