Ενεργοποίηση των φώτων υποδοχής

Εκτός από τα προεπιλεγμένα φώτα που ανάβουν όταν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακολουθία φώτων υποδοχής.

Με τα φώτα υποδοχής, ενεργοποιείται μια σύντομη ακολουθία φώτων ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε ευκολότερα το αυτοκίνητό σας καθώς πλησιάζετε προς αυτό.

Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τα φώτα υποδοχής στην οθόνη.

Πατήστε το σύμβολο στην κάτω γραμμή και επιλέξτε Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingWelcome lights.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα φώτα υποδοχής.

Το αυτοκίνητο θα διατηρήσει αυτές τις λειτουργίες ενεργές, μέχρι να καταργηθεί η επιλογή.