Έναρξη της φόρτισης DC

Η φόρτιση DC είναι διαθέσιμη σε ορισμένους δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Οι σταθμοί φόρτισης DC διαθέτουν μόνιμα καλώδια φόρτισης, ώστε να μη χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας καλώδια.

 Προειδοποίηση

  • Οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης υπόκεινται σε συνεχή χρήση και είναι επιρρεπείς σε μεγαλύτερη φθορά από ό,τι ένας ιδιωτικός σταθμός φόρτισης. Να θυμάστε να ελέγχετε πάντα το φις του καλωδίου φόρτισης για υπερβολική φθορά ή ξένες ύλες.
  • Μην αγγίζετε το φις του καλωδίου φόρτισης και μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ξένες ύλες από το καλώδιο φόρτισης. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
  • Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο φόρτισης που έχει σημάδια ζημιάς ή φθοράς. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Δοκιμάστε άλλο καλώδιο ή άλλο σημείο φόρτισης στον σταθμό φόρτισης.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου φόρτισης είναι συνδεδεμένο μέχρι μέσα στην υποδοχή φόρτισης. Αν το φις έχει φθαρεί, μπορεί να εμποδίσει την ασφαλή σύνδεση με το αυτοκίνητό σας.

Για να αρχίσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι:

  • το αυτοκίνητο είναι στη σχέση στάθμευσης.
  • έχετε ανατρέξει στον σταθμό φόρτισης για τυχόν οδηγίες πριν ξεκινήσετε.

Ανοίξτε το πορτάκι φόρτισης πιέζοντας ελαφρά στο πίσω άκρο του.

Πορτάκι φόρτισης
Αφαιρέστε τυχόν καλύμματα από την υποδοχή και από το φις του καλωδίου.
Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε το φις του καλωδίου μέχρι μέσα στην υποδοχή φόρτισης. Μάθετε να πιέζετε το καλώδιο φόρτισης προς τα πάνω για μερικά δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτησή του, για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί και ότι έχει ασφαλίσει.
Το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα στη θέση του μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Αφού βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει ασφαλίσει στη θέση του, ακολουθήστε τις οδηγίες του σταθμού φόρτισης για την έγκριση της φόρτισης.
Η φόρτιση ξεκινά μόλις ο σταθμός φόρτισης ολοκληρώσει τον έλεγχο μόνωσης. Μπορεί να χρειαστεί ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης και στην οθόνη.