Έναρξη φόρτισης AC

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένους σταθμούς φόρτισης, από ένα σημείο οικιακής φόρτισης ή από κανονική ηλεκτρική πρίζα. Το καλώδιο που χρειάζεστε εξαρτάται από τη λειτουργία φόρτισης.

Για να αρχίσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι:

  • το αυτοκίνητο είναι στη σχέση στάθμευσης.
  • οι ρυθμίσεις φόρτισης έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.1

Αν χρησιμοποιείτε κανονική πρίζα, βεβαιωθείτε επίσης ότι πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη φόρτιση.

 Προειδοποίηση

Μη συνδέετε άλλον εξοπλισμό εκτός από το καλώδιο φόρτισης ανάμεσα στην πηγή φόρτισης και την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.2 Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ζημιά ή ηλεκτροπληξία.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην πηγή φόρτισης. Ορισμένοι σταθμοί φόρτισης διαθέτουν μόνιμα συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης που συνδέεται στο αυτοκίνητό σας.

Ανοίξτε το πορτάκι φόρτισης πιέζοντας ελαφρά στο πίσω άκρο του.

Πορτάκι φόρτισης
Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα από τη θύρα και από το φις του καλωδίου.

 Σημαντικό

Για να αποφύγετε ζημιές στη βαφή, τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα του φις έτσι, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το αυτοκίνητο.
Εισαγάγετε το φις στην υποδοχή φόρτισης.
Όταν το φις εισαχθεί μέχρι μέσα, ασφαλίζει στη θέση του. Η φόρτιση ξεκινά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης και στην οθόνη.

Συνιστώμενη ενέργεια αν η φόρτιση δεν αρχίζει

Πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και έπειτα από την πρίζα. Περιμένετε λίγο, πριν να το επανασυνδέσετε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. 1 Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν στη διάρκεια της φόρτισης.
  2. 2 Αυτό αφορά επίσης σε μπαλαντέζες, πολύπριζα, αντάπτορες πρίζας, εξωτερικούς χρονοδιακόπτες, συσκευές προστασίας από υπέρταση και παρόμοιες συσκευές.