Μείωση της ευαισθησίας του συναγερμού

Μειώστε την ευαισθησία του συναγερμού όταν αναμένετε ότι θα υπάρχει σημαντική κίνηση μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο όταν είναι σταθμευμένο.

Αυτή η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε σημείο που μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερική κίνηση, όπως όταν ταξιδεύετε με πλοίο.

 Σημείωση

Ελέγξτε την ένδειξη συναγερμού αν δεν είστε σίγουροι για την αντίδραση του αυτοκινήτου.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingReduced alarm mode.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μειωμένη ευαισθησία του συναγερμού.