Επανεκκίνηση της οθόνης

Μπορείτε να επανεκκινήσετε το σύστημα ψυχαγωγίας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κουμπιά στο τιμόνι.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την οθόνη, π.χ. αν η οθόνη δεν ανταποκρίνεται ή αν το αυτοκίνητο δεν μπορεί συνδεθεί στο διαδίκτυο, ένας τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι η επανεκκίνηση του συστήματος.

Για την επανεκκίνηση της οθόνης, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο και το χειρόφρενο ενεργοποιημένο.

Κρατήστε πατημένο ταυτόχρονο το κουμπί μείωσης της καθορισμένης ταχύτητας και το κουμπί μείωσης έντασης ήχου στο τιμόνι μέχρι να αλλάξει η οθόνη.
Η οθόνη επανεκκινείται.