Προσθήκη και διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων χρέωσης

Μπορείτε να ορίσετε και να ενεργοποιήσετε ένα χρονοδιάγραμμα φόρτισης για το αυτοκίνητό σας στην προβολή φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ορίσετε πότε θέλετε να φορτίζεται το αυτοκίνητο, π.χ. όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα στη διάρκεια της νύχτας.

 Σημείωση

Η ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος φόρτισης ισχύει μόνο για τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν χρησιμοποιείτε φόρτιση με συνεχές ρεύμα, θα παρακάμπτει πάντα το χρονοδιάγραμμα φόρτισης και θα ξεκινά τη φόρτιση όταν το καλώδιο φόρτισης συνδεθεί στο αυτοκίνητο.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογήChargingΧρονοδιάγραμμα φόρτισης.
Επιλέξτε τις ώρες έναρξης και διακοπής για το χρονοδιάγραμμα φόρτισης χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη.
Ενεργοποιήστε το χρονοδιάγραμμα.
Ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός και η προγραμματισμένη ώρα φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη, τόσο στην κύρια περιοχή όσο και στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το χρονοδιάγραμμα. Ο χρονοδιακόπτης δεν θα είναι ενεργός και δεν υπάρχει προγραμματισμένη φόρτιση.