Διαχείριση κλειδιών που έχουν εκχωρηθεί σε προφίλ

Μπορείτε να αναθέσετε μόνο ένα κλειδί στο προφίλ σας. Αν θέλετε να εκχωρήσετε άλλο κλειδί, πρέπει πρώτα να καταργήσετε το συνδεδεμένο κλειδί.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ΠροφίλAccess and privacyConnected key.
Πατήστε Κατάργηση.

Σχετικά έγγραφα