Ρύθμιση και ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη προκλιματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε ένα χρονοδιακόπτη ώστε το αυτοκίνητό σας να προκλιματίζεται για μια συγκεκριμένη ώρα αναχώρησης. Αν θέλετε, μπορείτε να τον ρυθμίσετε να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημέρες.

Αν επιλέξετε να προθερμάνετε το χώρο των επιβατών, το αυτοκίνητο θα τον ψύξει ή θα τον θερμάνει πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να ενεργοποιείται κατ' επανάληψη σε εβδομαδιαία βάση ή να ρυθμιστεί για μία μόνο ώρα αναχώρησης.

Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στηParking.
Πατήστε στον χρονοδιακόπτη για να εμφανιστεί και να τον τροποποιήσετε.

Επιλέξτε την ώρα που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο προκλιματισμός.

Ενεργοποιήστε την επιλογή Επανάληψη κάθε εβδομάδα και επιλέξτε μία ή περισσότερες καθημερινές ημέρες για να ορίσετε ένα επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα.

Επιλέξτε Save.
Ο χρονοδιακόπτης αποθηκεύεται και ενεργοποιείται.