Ρύθμιση του ορίου αμπεράζ για φόρτιση

Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο αμπεράζ για τη φόρτιση με AC, επιλέγοντας μια τιμή στην προβολή φόρτισης.

Η λειτουργία περιορισμού του ρεύματος φόρτισης είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Όταν δεν υπάρχει περιορισμός για το ρεύμα φόρτισης, ισχύει η μέγιστη τιμή του διαθέσιμου αμπεράζ. Όταν το ρεύμα φόρτισης περιορίζεται για πρώτη φορά, ισχύει από προεπιλογή η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή. Το αμπέρ, που συχνά γράφεται ως “Amp” ή "Α", είναι η μονάδα μέτρησης της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ChargingΌριο ρεύματος φόρτισης.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία.1
Ρυθμίστε το όριο έντασης ρεύματος στην τιμή που προτιμάτε.
Το όριο του αμπεράζ αλλάζει και η τιμή αποθηκεύεται, μέχρι να την αλλάξετε ξανά. Όταν το αυτοκίνητό σας φορτίζεται, η πραγματική τιμή του αμπεράζ και το όριο εμφανίζονται στην οθόνη.

 Σημείωση

Το όριο του αμπεράζ μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, το όριο αμπεράζ που ρυθμίσατε δεν αποθηκεύεται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε νέο όριο, αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξανά.
  1. 1 Επιλογή διαθέσιμη μόνο για τη φόρτιση AC.